Curator
Sinds 2012 is meester Kristof Benijts aangesteld als curator voor faillissementen door de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Als curator maakt de advocaat een inventaris op van de goederen die eigendom zijn van de gefailleerde, nodigt hij alle schuldeisers uit om aangifte te doen van hun vordering, controleert hij alle schuldvorderingen op hun waarachtigheid, en int hij alle schuldvorderingen van de gefailleerde in. In samenspraak met de rechtbank van Koophandel zet hij desnoods de handel gedurende beperkte tijd door, of gaat hij onmiddellijk over tot verkoop van het handelsfonds, of openbare verkoop van de goederen eigendom van de gefailleerde.

De advocaat-curator onderzoekt ook de oorzaken van het faillissement, en stelt desnoods de verantwoordelijke personen aansprakelijk.